Om Senja

Om Senja

Senja er den nest største øya i Norge, om man ikke teller Svalbard. Den store øya ligger langs Troms fylkes kystlinje, med Finnsnes som nærmeste by. Senja er forbundet til fastlandet med Gisundbrua. På øya finner man i alt fire kommuner; Berg-, Lenvik-, Tranøy- og Torsken kommune. Med unntak av Lenvik, som ligger på både Senja og fastlandet, er alle de andre rene øykommuner. I følge siste folketelling som ble foretatt i 2008, er det 7.728 personer som kaller Senja hjem. Senjas nordlige kyst vender ut mot havet, vestkysten vender mot Andøya og Krøttøya, mens sørkysten av øya vender mot Andørja og Dyrøya. På vestkysten stiger bratte og robuste fjell rett opp fra sjøen og selv om forholdene kan være vanskelige, finner man også her ute flere tettsteder hvor innbyggerne i stor grad livnærer seg på fiske. På den østlige og sørlige delen av øya finner man både mildere klima og lavere terreng hvor mye av det benyttes til jordbruk.

 

Norge i et nøtteskall

Senja blir ofte referert til som “Norge i miniatyr”, da øyas mangfoldige natur gjenspeiler nesten hele spekteret av norsk natur. Senja er kjent for sin vakre natur og tiltrekker seg årlig store mengder turister som søker en naturopplevelse utenom det vanlige.

 

Kommunesammenslåing

Den blå-grønne regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, har i en årrekke jobbet med en større kommunereform som vil se antall kommuner i Norge reduseres kraftig. Kommunene på Senja er naturlig nok en del av reformen som har som mål å trygge en bedre drift og bedre tilbud til kommunenes innbyggere. I henhold til kommunalreformen vil kommunene Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken bli sammenslått til en kommune under navnet Senja kommune. Sammenslåingen skal trå i kraft 1. januar 2020 og de fire nabokommunene er godt i gang med arbeidet med å bli en storkommune. De fire kommunene har hele tiden fokusert på at innbyggerne i alle kommunene skal bli hørt og sammenslåingen skal gjennomføres med så lite nedetid i kommunale tilbud som mulig.

 

Ånderdalen nasjonalpark

Ånderdalen nasjonalpark, som i sin helhet ligger på Senja, er 125 kvadratkilometer og dekker store områder i kommunene Torsken og Tranøy. Parken ble opprettet ved kongelig bekreftelse 6. februar 1970 og ble videre utvidet i 2004. Nasjonalparken bevarer denne nordnorske kystregionen i naturlig tilstand, inkludert furu- og bjørkeskog og planter som bare er å finne i bestemte kystmiljø. Frem til 1940 var det lite til ingen dyr å finne i nasjonalparken, men en større innsats gjennom 1940-årene så en fast stamme elg finne seg til rette i parken. I dag brukes parken også som beiteområde for reinsdyr og kyr. Er man heldige vil man også kunne se rev og harer. Nasjonalparken er også viden kjent for sin flotte lakselv Åndervatn, hvor man også kan fange ørret og røye.

 

Verdens største troll

Senjatrollet er en turistattraksjon i Finnsæter på Senja. Troll er ikke noe uvanlig i Norge, men trollet på Senja er verdens største trollstatue og midtpunktet til familieparken Hulder og Troll Park, som er tilknyttet Hulderheimens kulturhus. Hulderheimens kulturhus på Finnsæter åpnet i 1989 og er oppkalt etter en legende om et lokalt fjell, Hulderberg. Senja Troll-attraksjonen, som ble bygd av Leif Rubach, åpnet 1 juni 1993 og det er Leif selv og kona Siw som driver attraksjonen. Rubach ble inspirert av en lokal legende om et troll som dukket opp på øya og i sjøen i nærheten. Trollet er laget av sprøytestøpt betong, polyester og plast, og måler 17,96 meter i høyde. Totalt veier det 125.000 kilo. Trollet ble i 1997 oppført i Guinness World Records som verdens største troll. I 2007, etter flere år med rivalisering, innrømmet Hunderfossen Familiepark i Gudbrandsdalen at deres troll ikke er så høyt som det på Senja. Innvendig er trollet en to-etasjers eventyrpark.